Helen Melander

Helen Melander

Helen Melander är biträdande lektor i pedagogik vid Uppsala universitet. Hennes forskningsinriktning är lärande i olika miljöer och utifrån ett interaktionellt perspektiv.

Produkter av Helen Melander