Helena Olofsdotter Stensöta

Helena Olofsdotter Stensöta

 

Helena Olofsdotter Stensöta, docent i statsvetenskap med inriktning på genus, etik och offentlig politik och förvaltning. Lektor vid statsvetenskapliga institutionen i Göteborg. Disputerade 2004 på avhandlingen Den empatiska staten. Daghems- och polispolitik 1950–2000.