Helene Krantz

Helene Krantz

Helena Krantz, fil. lic. i specialpedagogik, arbetar som tal- och specialpedagog inom Järfälla Barn- och elevhälsa och har en lång erfarenhet av utredningar, förebyggande arbete och fortbildning av personal. Hon intresserar sig i sin forskning för relationen mellan tidiga språkliga och kognitiva förmågor och senare läsutveckling. I licentiatavhandlingen Barns tidiga läsutveckling analyserar hon utveckling från förskoleklass till årskurs 1.