Iann Lundegård

Iann Lundegård

Iann Lundegård är universitetslektor i didaktik med inriktning mot naturvetenskapliga ämnen vid Stockholms universitet. Han forskar om undervisning och lärande kring miljö och hållbar utveckling med speciellt fokus på frågor om demokrati och deliberation.

Produkter av Iann Lundegård