Ilona Rinne

Ilona Rinne

Ilona Rinne är samverkansdoktorand inom CUL-forskarskola i pedagogiskt arbete vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) vid Göteborgs universitet och gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och ryska. Hon har lång lärarerfarenhet och har undervisat både på teoretiskt och yrkesinriktat gymnasium och är för närvarande verksam inom vuxenutbildning. Hennes forskningsintresse handlar om hur betyg kommuniceras och förstås i ett betygssamtal mellan lärare och elev på gymnasiet.