Ilse Hakvoort

Ilse Hakvoort

Ilse Hakvoort är docent i pedagogik och verksam på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. År 2001 fick hon ansvaret för en engelskspråkig kurs om konflikthantering i skolan och sedan dess har hon varit inblandad i kurser, kursmoment, uppdragskurser, öppna föreläsningar och studiecirklar i ämnet. Hon har arbetat för att ämnet konflikthantering ska ingå i lärarutbildningen på alla nivåer.

 

Produkter av Ilse Hakvoort