Ingemar Bohlin

Ingemar Bohlin

Ingemar Bohlin är docent i vetenskapsteori och verksam som forskare vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Hans primära forskningsintresse gäller relationen mellan informell expertis och formaliserade procedurer i produktion, evaluering och användning av vetenskaplig kunskap. På senare år har han studerat evidensbaserad praktik inom medicin och inom utbildningsområdet, men också FN:s klimatpanels arbete, ur detta perspektiv.

Produkter av Ingemar Bohlin