Ingemar Engström

Ingemar Engström

Ingemar Engström är adjungerad professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet och forskningshandledare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län. Han är sakkunnig i Statens medicinsk-etisk råd och tidigare ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Hans forskningsintressen handlar om medicinsk etik, barns psykiska hälsa och psykiatrisk behandlingsforskning.

Produkter av Ingemar Engström