Inger  C. Berndtsson

Inger C. Berndtsson

Inger C. Berndtsson är FD i pedagogik och universitetslektor i specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hon arbetar även med masterprogram i synpedagogik och synrehabilitering som førsteamanuensis vid Høgskolen i Sørøst-Norge. Hennes forskningsintressen berör främst lärande vid förändrad livssituation relaterat till synnedsättning och blindhet, samt frågor om inkludering och delaktighet i skola och samhälle. Metodologiskt har hon stor erfarenhet av att arbeta med en livsvärldsansats.