Inger Sandén

Inger Sandén

 

Inger Sandén är doktor i kommunikation och har under många år varit verksam som lektor i vårdvetenskap vid Avdelning för specialistutbildning vid Högskolan Väst och vid Avdelningen för omvårdnad vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet. Ingers forskning rör samtal mellan patienter och professionella vårdgivare inom onkologisk verksamhet.