Ingmarie Munkhammar

Ingmarie Munkhammar

Ingmarie Munkhammar är universitetslektor i lärande och disputerade 2001 vid Luleå tekniska universitet. Avhandlingen behandlar traditionernas möte i samverkan mellan förskola och skola. Hon har under stora delar av 2000-talet bland annat arbetat med kvalitetsarbete och skolutveckling. Munkhammar har i samverkan med Myndigheten för skolutveckling varit projektledare för kvalitetsarbete i förskolan och handleder för närvarande ett kvalitetsnätverk för förskolechefer i Norrbotten. Hon arbetar sedan 2012 som rektorsutbildare vid Rektorsprogrammet i Umeå.

Produkter av Ingmarie Munkhammar