Ingrid Hellström

Ingrid Hellström

Ingrid Hellström är legitimerad sjuksköterska och docent i palliativ vård. Ingrid har klinisk erfarenhet från geriatrisk omvårdnad, och specifikt vård av personer med en demenssjukdom i olika stadier av sjukdomen. Hennes forskning har främst fokuserat vardagligt liv för makar som lever med en demenssjukdom, svårt sjuka äldre personer och vård av personer i slutet av livet. Ingrid arbetar med forskning och undervisning vid Linköpings universitet och Ersta Sköndal högskola.

Produkter av Ingrid Hellström