Ingrid Unemar Öst

Ingrid Unemar Öst

Ingrid Unemar Öst disputerade i pedagogik vid Örebro Universitet 2009 med avhandlingen Kampen om den högre utbildningens mål. En studie av svensk utbildningspolitik. Hon är numera verksam i San Luis Obispo, Kalifornien och har sedan disputationen ägnat sig åt forskning om samhällsundervisning och lärares kontrovershantering. Unemar Öst deltog i författandet av Skolverksrapporten Skolor som politiska arenor. Medborgarkompetens och kontrovershantering (2010) och har också publicerat artiklar inom forskningsprojektet ICE – Institutional Settings and Civic Education (finansierat av Vetenskapsrådet).

Produkter av Ingrid Unemar Öst