Iréne Ericsson

Iréne Ericsson

Iréne Ericsson är legitimerad sjuksköterska och filosofie doktor i gerontologi. Hon är verksam som lektor vid institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping. Iréne har mångårig erfarenhet av arbete med personer med demens, både kring utredning av misstänkt demenssjukdom samt omvårdnad av personer med demens. År 2001 började Iréne arbeta som universitetsadjunkt vid Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan i Jönköping, där hon undervisar inom området demens. Iréne håller även demensutbildningar inriktade mot kommunal verksamhet. Hennes forskning berör välbefinnandet hos personer med demens, framför allt personer i svårare stadier av demenssjukdom.

Produkter av Iréne Ericsson