Istvan Pusztai

Istvan Pusztai

Istvan Pusztai är lektor i retorik vid Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande. Hans specialområden är retorikundervisningens didaktik, våga-tala-träning, retorisk actio och argumentation, och han har forskat om teman som skolelevers demokratiska fostran och det mångperspektiviska tänkandet hos lärarutbildare.