Jan Engberg

Jan Engberg

Jan Engberg är universitetslektor i statsvetenskap vid Umeå universitet. Han undervisar och forskar i freds- och konfliktstudier med inriktning på krishantering och fredsbyggande.