Jan Merok Paulsen

Jan Merok Paulsen

Jan Merok Paulsen, försteamanuensis, PhD, i skolledarskap vid fakulteten för lärarutbildning och internationella studier vid högskolan i Oslo och Akershus, där han leder en av de nationella rektorsutbildningarna. Hans forskning inkluderar styrning och ledning inom utbildningssektorn.

 

Produkter av Jan Merok Paulsen