Jan Nilsson

Jan Nilsson

Jan Nilsson är lektor i svenska med didaktisk inriktning vid lärarutbildningen (Lärande och samhälle), Malmö högskola. Han har ett särskilt intresse för frågor som rör litteraturdidaktik och ämnesövergripande tematisk litteraturläsning. Nilsson har bland annat skrivit boken Tematisk undervisning (2007) och, tillsammans med Ulla Damber och Camilla Ohlsson, Litteraturläsning i förskolan (2013).

Produkter av Jan Nilsson