Jan  Svärdhagen

Jan Svärdhagen

Jan Svärdhagen är utvecklingsledare inom IT i skola och högre utbildning vid Högskolan Dalarna. Han har under snart 20 år arbetat med frågor om IT och etik samt IT och lärande. Jan är en ofta anlitad föreläsare inom ämnet.