Janna Skagerström

Janna Skagerström

Janna Skagerström är folkhälsovetare och doktorand på avdelningen för samhällsmedicin vid Linköpings universitet. Hennes avhandling behandlar olika aspekter av alkoholkonsumtion under graviditet, såsom epidemiologi, prediktorer för alkoholkonsumtion och preventivt arbete inom mödrahälsovården och andra arenor.

Produkter av Janna Skagerström