Jenny Folke Nilsson

Jenny Folke Nilsson

Jenny Nilsson Folke disputerade vid Stockholms universitet år 2017 med avhandlingen Lived transitions: experiences of learning and inclusion among newly arrived students. Hon har sin grundutbildning i socialantropologi från University of Cambridge. Jennys forskningsintressen rör sig vid skärningspunkten mellan migration, utbildning och rättighetsfrågor.
 

Produkter av Jenny Folke Nilsson