Jenny Madestam

Jenny Madestam

Jenny Madestam är doktor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hon har disputerat på en avhandling om ledarideal. Hennes fortsatta forskning handlar om politiskt ledarskap och ledarrekrytering.