Jenny Svensson

Jenny Svensson

 

Jenny Svensson, ekon. dr i företagsekonomi, post doc på Södertörns högskola. Disputerade år 2009 vid Stockholms universitet med avhandlingen The Regulation of Rule-Following. Imitation and Soft Regulation in the European Union.