Jenny Wiksten Folkeryd

Jenny Wiksten Folkeryd

Jenny Wiksten Folkeryd är lektor i didaktik med inriktning svenska vid Uppsala universitet. Hon har forskat och skrivit om olika aspekter av barns och ungdomars språkutveckling i tal och skrift.

Produkter av Jenny Wiksten Folkeryd