Jette Benn

Jette Benn

Jette Benn har en master i näringsvetenskap med biokemi, är fil.dr och anställd som lektor vid Århus Universitet, Institutet för utbildning och pedagogik (DPU). Hon forskar i synnerhet om barns och ungdomars förståelse av mat, konsumtion och hälsa samt om barns möte med mat i skolan. Jette har i samband med utvecklingsarbete i skolan utarbetat läroböcker i ämnet hemkunskap i Danmark och publicerat en lång rad artiklar nationellt och internationellt.

Produkter av Jette Benn