Jitka Jensen

Jitka Jensen

Jitka Jensen har arbetat som språklärare - modersmål, främmandespråk, andraspråk - olika språk - i Tjeckoslovakien, Australien och nu i nästan 40 år i Sverige. Från förskolebarn till vuxna. För sitt arbete med svenska som andraspråk/yrkessvenska har hon fått EU pris samt 3 varierande "Skandia ideer för skolan" priser.
Sina erfarenheter och tips har hon samlat i Kreativt andraspråk för högstadiet, som vänder sig till lärarstudenter och lärare i SvA och SFI.