Joakim  Nyman

Joakim Nyman

Joakim Nyman är fil.mag. i beteendevetenskap med inriktning mot sociologi vid Linköpings universitet sedan 2005. Han arbetar som utvecklingsledare på socialförvaltningen i Västerviks kommun, där han ansvarar för övergripande utvecklingsfrågor avseende äldreomsorg samt biståndshandläggning enligt SoL och LSS. Han har tidigare arbetat som projektledare, med ansvar för utredning och införande av valfrihetssystem enligt LOV inom både hemtjänst och daglig verksamhet, LSS-handläggare, biståndshandläggare, frivårdsinspektör och utredare/programledare inom Kriminalvården. Han har tidigare medverkat i boken Lag om valfrihetssystem – en introduktion för professionsutbildningar (2011).