Johan Billsten

Johan Billsten

Johan Billsten är doktorand vid Institutionen för psykologi, Linnéuniversitetet i Växjö. Han har bland annat erfarenhet av vård på basis av Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och har medverkat i flera uppföljningsprojekt som rör missbruksvården i Sverige. Sedan 2009 är Johan en av utvärderarna av en nationell satsning inom området Stöd till implementering av Nationella riktlinjer inom missbruks- och beroendevård.

Produkter av Johan Billsten