John Airey

John Airey

John Airey arbetar vid Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet, där han innehar en forskarassistenttjänst finansierad av Vetenskapsrådet. Han är också lektor i fackspråklig engelska vid Institutionen för språk och litteratur, Linnéuniversitetet. Hans forskningsintressen kretsar kring disciplinary literacy, ämneslärande och deras relation till språk och andra semiotiska resurser.

Produkter av John Airey