Jonas Almqvist

Jonas Almqvist

Jonas Almqvist är docent och universitetslektor i didaktik och arbetar vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Han forskar om meningsskapande i olika undervisningspraktiker, främst inom de naturvetenskapliga ämnena på grundskolan, men även tillsammans med andra om till exempel verksamheten i förskola och om undervisning i idrott och hälsa.

Produkter av Jonas Almqvist