Jonas Höög

Jonas Höög

Jonas Höög är professor i sociologi vid Umeå universitet och arbetar vid Centrum för skolledarutveckling. Han bedriver forskning om skolans organisation, dess sociala mål och ledarskap inom ett EU-projekt – EPNoSL (European Policy Network on School Leadership) – vars syfte är att utforma policy för skolledarskap i Europa samt i ISSPP (International Successful School Principalship Project), med deltagare från 20 länder, där arbetet de närmaste åren kommer att handla om skolor som inte når resultat som kan förväntas av dem. Höög deltar också i Professional learning through feedback and reflection (PROFLEC), ett Comenius-projekt om lärande, feedback och coachning. Han undervisar på Rektorsprogrammet och ansvarar för Masterprogrammet i utbildningsledarskap. Höög sitter i redaktionskommittén för publikationen Leda & Styra.

Produkter av Jonas Höög