Kaly  Halkawt

Kaly Halkawt

Kaly Halkawt har en fil. mag. i filmvetenskap, Stockholms universitet, och arbetar som redaktör vid Svenska Filminstitutet.