Karin Barron

Karin Barron

Karin Barron är professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsområden rör funktionshinder, kön, ålder/generation, makt och identitet.