Karin Guldbrandsson

Karin Guldbrandsson

Karin Guldbrandsson är disputerad inom folkhälsovetenskap. Hon är utredare vid Folkhälsomyndigheten och affilierad forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet. Hennes fokus inom både forskning och utredning är implementering av evidensbaserade metoder inom folkhälsoområdet. Hon undervisar och handleder studenter på olika nivåer i folkhälsovetenskap.

Produkter av Karin Guldbrandsson