Karin Ljuslinder

Karin Ljuslinder

 

Karin Ljuslinder är fil. dr i medie- och kommunikationsvetenskap och lektor vid institutionen för Kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.

Produkter av Karin Ljuslinder