Katarina Elam

Katarina Elam

Katarina Elam är docent i utbildningsvetenskap med inriktning mot estetik och undervisar på lärarprogrammet vid Högskolan Väst. I sin forskning utgår hon primärt från ett kroppsligt perspektiv och ett vidgat estetikbegrepp i olika
undersökningar av estetisk erfarenhet. Hennes senaste publikation utreder processen att bli betraktare av dans och den samverkan mellan kroppslig medvetenhet och begreppsliggörande som framträder där. I hennes senaste större forskningsprojekt, ”LOK: läsning och kroppslighet”, tillsammans med Olle Widhe från Högskolan Väst, behandlas meningsskapandets kroppsliga grund.