Katarina  Norberg

Katarina Norberg

Katarina Norberg är docent i pedagogik vid Umeå universitet. Hennes forskningsintressen handlar om etiskt skolledarskap och skolledarskap i mångkulturella skolor. Norberg deltar i ett flertal internationella forskningsprojekt och nätverk med fokus på skolledarskap.