Kerstin Gynnerstedt

Kerstin Gynnerstedt

 

 
Kerstin Gynnerstedt är FD i statsvetenskap och docent i socialt arbete. Hon är verksam vid Institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Hennes forskning har under senare år haft inriktning på att kombinera teorier inom statsvetenskap och socialt arbete med fokus på socialpolitiska frågor såväl nationellt som internationellt och då främst forskning kring funktionsnedsättning och äldreomsorg.