Kerstin  Kolam

Kerstin Kolam

Kerstin Kolam är filosofie doktor i statsvetenskap och excellent lärare vid Umeå universitet. Hennes intressen rör offentlig sektor, särskilt kommuner, ledarskap och jämställdhet. Kolam ingår också i ett par internationella nätverk om skolledarskap.