Kerstin Ring

Kerstin Ring

Kerstin Ring är sjuksköterska och verksam som vårdutvecklare och utbildare vid Geriatriska klinikens kunskapscentrum, Skånes universitetssjukhus. Kerstin ger olika utbildningar inom området demens, bland annat utbildning i specifik omvårdnad vid demenssjukdom – en strukturerad arbetsmetod.

Produkter av Kerstin Ring