Kerstin Roback

Kerstin Roback

Kerstin Roback är docent inom medicinsk teknologiutvärdering. Hon är verksam vid Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet, där hon studerar förändringsprocesser i vården samt utveckling och spridning av medicinsk teknik. Arbetet omfattar såväl införande av nya produkter och vårdprocesser som utmönstring av vård som tidigare finansierats inom ramen för offentlig hälso- och sjukvård.

Produkter av Kerstin Roback