Kirsten E. Jansen

Kirsten E. Jansen

 

Kirsten E. Jansen är lektor i pedagogik vid Universitetet i Agder i Norge. Hon undervisar i småbarnspedagogik inom förskollärarutbildningen och forskar om de yngstas medverkan i förskolan.