Knut Sundell

Knut Sundell

Knut Sundell är docent i psykologi och socialråd på Socialstyrelsen. Han har lång erfarenhet av att utvärdera interventioner inom förskola, skola och socialtjänst.