Lars-Christer Hydén

Lars-Christer Hydén

Lars-Christer Hydén är professor i socialpsykologi och föreståndare för Centrum för demensforskning (CEDER). Han disputerade i psykologi vid Stockholms universitet 1988 och har varit verksam bland annat vid Stockholms universitet och sedan 1997 vid Linköpings universitet. Som forskare är han intresserad av hur det sociala samspelet påverkas när en person drabbats av ett kommunikativt funktionshinder, exempelvis när en person förlorar sin förmåga att använda det talade språket eller vissa kognitiva funktioner, till exempel minnet. Det är just dessa frågor som står i centrum för Lars-Christers forskning om åldersrelaterade demenssjukdomar, speciellt Alzheimers sjukdom.

Produkter av Lars-Christer Hydén