Lars Grönvik

Lars Grönvik

Lars Grönvik är doktor i sociologi och disputerade 2007 på en avhandling om definitioner av funktionshinder. Han är numera verksam vid Socialstyrelsen och arbetar där med funktionshinderpolitiska frågor.