Lars Niklasson

Lars Niklasson

Lars Niklasson är biträdande professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Han forskar och undervisar om internationell politik och ekonomi, bland annat om de globala hållbarhetsmålen. Forskningen är främst inriktad på styrning och genomförande av komplexa politiska åtgärdsprogram. Han har tidigare skrivit om bland annat EU, regioner och samverkan mellan myndigheter. Lars är expert på lokal samverkan åt OECD.

 

Produkter av Lars Niklasson