Lars Oscarsson

Lars Oscarsson

Lars Oscarsson är professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal högskola. Hans forskning rör alkohol- och narkotikamissbruk, missbrukarvården samt utvärdering och metodutveckling inom socialt arbete.