Lars  Zanderin

Lars Zanderin

Lars Zanderin är fil. lic. i statsvetenskap, fil.dr. i rättssociologi samt universitetslektor i politologi (em.). Han är verksam vid Linnéuniversitetet, Växjö och undervisar i arbetsmiljörätt, arbetsrätt, förvaltning och organisationsfrågor samt PA/Human resources. Han har skrivit ett flertal böcker och uppsatser i arbetsmiljörätt, arbetsrätt och förvaltning på egen hand eller tillsammans med kollegor, och har lång erfarenhet av olika uppdrag inom förvaltning och näringsliv Av Zanderins arbete finns till exempel utgivet (tillsammans med andra författare) böckerna Arbetsmiljörätt och rehabilitering (3:e uppl. 2012), Arbetsrätt (6:e uppl. 2013), Mänskliga rättigheter i svensk belysning (2:a uppl. 2011), Förvaltningsrätt - en introduktion för professionsutbildningar (3:e uppl. 2011), Kommunal rätt – en introduktion för professionsutbildningar (2010), Rätt och rättssystem – en introduktion för professionsutbildningar (2009), Lag om valfrihetssystem – en introduktion för professionsutbildningar (2010) samt Hälso- och sjukvårdsrätt – en introduktion för professionsutbildningar (2012).