Leif Eriksson

Leif Eriksson

Leif Eriksson är forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa och lärare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet. Han disputerade i ämnet Internationell hälsa 2012 vid Uppsala universitet med fokus på implementering och nyföddas hälsa i norra Vietnam. Leif är distriktssköterska med erfarenhet från bland annat neonatal intensivvård i Norge och Sverige och han har arbetat för Läkare utan gränser i södra Sudan.

Produkter av Leif Eriksson