Lejf Moos

Lejf Moos

Lejf Moos, DPU, Danmarks institut för pedagogik och utbildning, Aarhus Universitet, Köpenhamn, har i många år forskat och undervisat inom utbildning, skolutveckling och skolledarskap inom olika danska och internationella forskningsprojekt, till exempel International Successful School Principalship Project (ISSPP). Utifrån sin forskning har han publicerat ett stort antal böcker och artiklar.

Produkter av Lejf Moos